ศรีเกษตร

  • พระถังซัมจั๋ง กับดินแดนอุษาคเนย์

    เมื่อกล่าวถึงพระถังซัมจั๋ง หลายคนก็จะนึกถึงวรรณกรรมไซอิ๋ว และอาจจะไม่ได้คิดว่าพระถังฯ มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์เสียด้วยซ้ำ

    พระถังซำจั๋ง หรือหลวงจีนเสวียนจั้ง

    ...