ประวัติศาสตร์ไทย

  • ในอดีตนั้น ดินแดนแถบประเทศไทยนี้ มีวิวัฒนาการของชื่อตำแหน่งกษัตริย์ มาตั้งแต่สมัยนครรัฐ จนถึงอาณาจักร มาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อแสดงว่า อาณาจักรตนเป็นศูนย์กลางของอาณาบริเวณนั้นๆ โดยสามารถไล่เรียงลำดับตำแหน่งได้ ดังนี้