@thanyakij.in.th

ทำเนียบหัวเมืองสยาม และประเทศราช


ทำเนียบหัวเมืองสยามสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

 • พิษณุโลก เมืองเอกอุ (เจ้าพระยาสุรสีห์ฯ /นา 10000)
  • ศรีภิรม
  • พรหมพิราม
  • เทพบุรี
  • ชาตกาล (ชาติตระการ)
  • นครไทย
  • ด่านซ้าย
  • ชุบศรสำแดง
  • ชุมแสงสงคราม
  • ศรีพนมมาศ
  • นครนาคง
 • สวรรคโลก เมืองโท (พระยากระเสตรสงคราม /นา 10000)
  • โคฎก
  • บางขัง
 • สุโขทัย เมืองโท (พระยาศรีธรรมศุภราชชาติบดินทร สุรินทรฤาไชย อภัยพิริยบรากรมพาหุ /นา 10000)
  • ราชธานี
  • กงคราม
  • พิรามรงค
  • พิแรมรมย์
  • สำโรงทอง
  • คีรีมาศ
 • กำแพงเพชร เมืองโท (พระยารามรณรงคสงคราม รามภักดีอภัย พิริยพาหะ /นา 10000)
  • โกสามพิน (โกสัมพี)
  • บงการบุรี
  • โบราณราช
  • นาถบุรี
  • ไตรตรึงค์
 • เพชรบูรณ์ เมืองโท (พระยาเพชรรัตนสงครามฯ /นา 10000)
 • นครราชสีมา เมืองโท (พระยากำแหงสงครามฯ /นา 10000)
  • พิมาย
  • ประโคนชัย
  • นางรอง
  • ปักธงชัย
  • พุทไธสง
  • จตุรัส
  • ไชยภูมิ
  • บุรีรัมย์
 • ตะนาวศรี (พระยาไชยยาธิบดี /นา 10000)
 • พิชัย เมืองตรี (พระยาศรีสุริยราชาชัย อภัยพิรยพาหะ /นา 5000)
  • ลับแล
  • ปากเหือง (พระอณะพินาศ)
  • น้ำปาด
  • สวางคบุรี
  • ตรอนตรีศิลป์
  • บางโพ
  • ขุนกัน
  • พิพัฒน์
  • พิมูล
 • พิจิตร เมืองตรี (พระยาเทพาธิบดีฯ /นา 5000)
 • นครสวรรค์ เมืองตรี (พระยาไกรเพชรรัตนสงคราม /นา 5000)
 • จันทบูรรณ เมืองตรี (พระยาไชยธิบดีศรีณรงคฤาไชยา /นา5000)
 • ไชยา เมืองตรี (พระวิชิตภักดีศรีพิชัยสงคราม /นา5000)
 • ตาก
  • เชียงทอง
  • เชียงเงิน
 • ทุ่งยั้ง
 • เถิน (พระยาเถินบุรี)
  • ปอง
 • จำปาสัก ประเทศราช (เจ้านครจำปาศักดิ์ ประเทศราช)
 • โขงเจียม
  • ปากแซง
 • เขมราฐ (พระเทพวงศา)
 • มุกดาหาร (พระยาจันทมุริยวงศ์)
 • นครพนม และ ยศสุนทร ประเทศราช (พระสุนทรราชวงศา มหาขัตติยชาติ ประเทศราชทวาเวียง ดำรงรักษศักดิยศทฤาไกร ศรีพิชัยสงคราม)
 • ท่าอุเทน
 • ไชยบุรี (พระไชยวงศา)
 • เดชอุดม (พระศรีสุระ)
 • ศรีสะเกษ (พระยาวิเศษภักดี)
 • สาลวัน
 • สะเมียร์
 • สะภาษ
 • คง
 • สีทันดร (พระอภัยราชวงศา)
 • พระตะบอง (เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์)
  • นครเสียมราฐ (พระยานุภาพไตรภพสบสรรพยุทธฤทธิ)
  • ตะโหนด
  • พนมศก
  • ระสือ
 • พุทไธสมัน
 • จงกน (พระยาสุรินทภักดีศรีประภัยสุมล)
 • ชนบท (พระยาจันตประเทศ)
 • ภูเขียว (พระไกรสีหนาท)
 • สังขะ (พระยาสังขบุรีศรีนครอัจ)
 • สุวรรณภูมิ (พระรัตนวงษา)
 • ขอนแก่น (พระนคร___)
 • กาฬสินธุ์ (พญาไชยสุนทร)
  • เพ็ง
 • หนองหานน้อย (พระพิทักษ์เขตขันธ์)
 • ปราจีนบุรี (พระอุทัยธานี /นา 3000)
  • กบินทร์บุรี (กระบิลบุรี)
  • ประจันตคาม
 • นครนายก (พระพิบูลยสงคราม /นา 3000)
 • กรุงเก่า (พระยาไชยวิชิตสิทธสาตรา มหาประเทศราช ชาติเสนาบดี)
  • เมืองปรันตประเทศ
 • ลพบุรี เมืองจัตวา (พระนครพราหมณ์)
 • สระบุรี เมืองจัตวา (พระยาพิไชยรณรงค์สงคราม รามภักดีบดินทรนรินทรเสนา มหานิคมธานีศรีมไหศวรรย์ /นา 3000)
 • เชียงใหม่
  • ตระการ
  • แจ่ม
  • ยวม
  • พาน
  • หอด (ฮอด)
  • ตื่นด่าน (พญาอินทรคีรี)
 • ลำพูนไชย ประเทศราช
  • ยอง
  • ป่าซาง
  • หนองล่าง (เวียงหนองล่อง)
  • ลี้
 • นครลำปาง ประเทศราช
  • แม่จาน
  • แม่เมาะ
  • ท่า
  • ลอง
  • พยาก
  • งาว
  • เตาะ
  • วัง
  • แจ้ห่ม
  • เสิม
  • จาง
 • เวียงติ้น
 • พยาว (แม่วังตะวันตก)
 • น่าน ประเทศราช (พระยามงคลยศประเทศราช)
  • เชียงของ
  • ปง
  • เงิน
  • สราว
  • ปัว
  • หิน
  • งั่ว
 • แพร่ (พญาแพร่ราชวงศาประเทศราช)
  • สอง
  • แสนหลวง
 • หลวงพระบาง ประเทศราช
  • นำภูน
  • นำอาย
  • เพียง
  • ทุง
  • ด่านขวา
  • เชียงเงิน
  • มวย
  • สะกก
  • หิว
  • บุญวัง
  • หะท้าว
  • ไต
  • ปักแสง
 • คำเกิด
  • บ่อ
 • คำม่วน
  • หาว
  • วา
 • กรุงศรีสัตนาคนหุต อุดมราชธานี เมืองเวียงจันทน์ ประเทศราช
  • ภูเวียง
  • นามฮุง
  • เชียงคาน
  • ท่าบ่อ
  • พรานพร้าว
 • นครศรีธรรมราช เมืองเอก (เจ้าพระยาศรีธรรมราช ชาติเดโชชัย มไหสุริยาธิบดี อภัยพิริยบราพาหุ /นา 10000)
  • ไทรบุรี ประเทศราช (พระยาอภัยธิเบศรมหาประเทศราช ชาติอธิบดินทร อินทไอสวรรย ขันธเสมาเดชชิตพิริยพาห)
   • สตูล
   • มะนาวา
   • ละงู
   • ปะลิส
   • นางกาวี (ลังกาวี)
  • ระโนด
  • เกาะสมุย
  • เกาะพงัน
 • สงขลา เมืองโท (พระยาศรีวิเชียรคีรีสุนทร วิสุทธิศักดา มหาพิชัยสงครามภักดี พิริยพาห)
  • หนองจิก ประเทศราช (พระยาวิเชียร ศรีสุริยวังศารัตนาเขตต์ประเทศราช)
  • ตานี ประเทศราช (พระยาวิชิตภักดี ศรีสุริยวังศารัตนาเขตต์ประเทศราช)
  • สายบุรี (พระยาสุริยสุนทรบวรภักดี ศรีมหารายามักตาลีลาอับดุลระซุน วิบุลขอบเขตต์ประเทศมลายู)
  • ยะหริ่ง (พระยาพิพัฒนเสนามาตยาธิบดี ศรีสุรสงคราม)
  • จะนะ (พระมหานุภาพปราบสงคราม)
  • รามัน (พระยารัตนภักดีศรีราชบดินทรสุรินทรวังศา)
  • ระแงะ (พระยาตะมะหงันภักดี ศรีสุวรรณประเทศวิเศษสวัสดิวังศา)
  • เทพา
  • สทิง
  • รัตนภูมิ
  • มนารา
  • ยะลา
  • สุพรรณ?
  • ป่าหลวง?
  • มหาอรัญ?
  • ปะดัง (ปาดังเบซาร์?)
  • ปะหลำ
  • จวบ
  • ปะโหละ
  • พรายวัน
  • สีบโปย
  • มายอน
 • พัทลุง เมืองโท (พระยาแก้วโกรพยพิชัยภักดีบดินทรเดโชชัย อภัยพิริยพาหะ /นา 5000)
  • คชราชา
  • ศรีชนา
  • ปะเหลียน
  • ชรัด
  • กำแพงเพชร?
  • สะทัง
  • พะโค
 • ชุมพร เมืองตรี
 • เพชรบุรี
 • ปทุมธานี เมืองตรี (พระยาพิทักษ์ทวยหาญ)
 • ราชบุรี เมืองโท (พระยาสุรินทรฤาชัย อภัยประเทศราชชาติพัทธยาธิบดี พิริยพาหะ /นา 3000)
 • กาญจนบุรี เมืองจัตวา (พระยาประสิทธิ์สงคราม รามภักดี ศรีพิเศษประเทศนิคม ภิรมราไชยสวรรย์ /นา 3000)
 • ศรีสวัสดิ์ เมืองจัตวา (พระยาพิไชยชนะสงคราม รามภักดี /นา 3000)
 • พนัสนิคม
 • นนทบุรี เมืองจัตวา (พระนนทบุรีศรีมหาสมุทร)
Back to Top
© 2017-2018 @thanyakij.in.th