บันทึกแผนภูมิสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ (Animalia) แบบโครงสร้างลำดับหัวข้อย่อย (UL) เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นการจำแนกชั้นวิทยาศาสตร์ในภายหลัง

Kingdom Animalia