ในอดีตนั้น ดินแดนแถบประเทศไทยนี้ มีวิวัฒนาการของชื่อตำแหน่งกษัตริย์ มาตั้งแต่สมัยนครรัฐ จนถึงอาณาจักร มาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อแสดงว่า อาณาจักรตนเป็นศูนย์กลางของอาณาบริเวณนั้นๆ โดยสามารถไล่เรียงลำดับตำแหน่งได้ ดังนี้

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศพระราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ ดังนี้ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/102/2.PDF)

เมื่อกล่าวถึงพระถังซัมจั๋ง หลายคนก็จะนึกถึงวรรณกรรมไซอิ๋ว และอาจจะไม่ได้คิดว่าพระถังฯ มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์เสียด้วยซ้ำ

พระถังซำจั๋ง หรือหลวงจีนเสวียนจั้ง ท่านเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีคุณูปการอย่างยิ่ง กับทั้งวงการพระพุทธศาสนาและวงการประวัติศาสตร์ เพราะนอกจากท่านจะได้ทำหน้าที่อัญเชิญพระไตรปิฎกฉบับภาษาสันสกฤตไปยังแผ่นดินต้าถังแล้ว ท่านยังได้เขียนหนังสือบันทึกการเดินทางของท่านไว้อีกหนึ่งเรื่องด้วยเช่นกัน ในชื่อว่า 大唐西域记 (Great Tang Records on the Western Regions) หนังสือชุดนี้แบ่งเป็น 12 เล่ม โดยเรื่องที่เราจะพูดถึงกันนี้ อยู่ในเล่มที่ 10

หลังจากพระถังซัมจั๋ง ได้จาริกแสวงบุญไปทั่วดินแดนพุทธภูมิ และกลับถึงนาลันทาแล้ว ท่านได้เขียนถึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับ 6ดินแดน ที่อยู่ทางทะเล เลยออกไปจากอินเดีย มีเนื้อหาดังนี้