ในอดีตนั้น ดินแดนแถบประเทศไทยนี้ มีวิวัฒนาการของชื่อตำแหน่งกษัตริย์ มาตั้งแต่สมัยนครรัฐ จนถึงอาณาจักร มาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อแสดงว่า อาณาจักรตนเป็นศูนย์กลางของอาณาบริเวณนั้นๆ โดยสามารถไล่เรียงลำดับตำแหน่งได้ ดังนี้

เมื่อกล่าวถึงพระถังซัมจั๋ง หลายคนก็จะนึกถึงวรรณกรรมไซอิ๋ว และอาจจะไม่ได้คิดว่าพระถังฯ มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์เสียด้วยซ้ำ